Avís legal

1. Objecte

 

Aquest lloc web proporciona informació sobre els productes que ofereix JAUME AGELL TORRES I ALTRES, SCI (d'ara endavant TEIXITS AGELL), amb domicili social en Carrer major, 7 de Salt (Girona), amb CIF número J17135047.

 

TEIXITS AGELL posa a disposició de tots els usuaris l'avís legal amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

 

TEIXITS AGELL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en aquest portal web.

 

2. Responsabilitat

 

TEIXITS AGELL s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que TEIXITS AGELL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, TEIXITS AGELL manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

TEIXITS AGELL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta pàgina web. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

3. Tractament de dades personals: Política de privacitat

 

TEIXITS AGELL es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007.

 

Per això, TEIXITS AGELL posa a disposició dels usuaris la següent Política de Privacitat:

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat denominat "Portal Web" que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la titularitat correspon a TEIXITS AGELL.

 

Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, abans d'enviar la seva sol·licitud d'informació en el formulari de contacte que les seves dades personals seran tractades per tramitar els encàrrecs professionals, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en aquest lloc web.

 

A més la seva adreça de correu electrònic pot utilitzar per a remetre el butlletí de notícies de la pàgina web, així com comunicacions comercials sobre els serveis que puguin ser del seu interès.

 

En el cas que vostè adquireixi algun producte des del nostre portal, l'informem que les seves dades seran comunicades a les empreses encarregades de la logística de l'enviament del paquet.

 

Fora del supòsit plantejat en el paràgraf anterior s'informa i garanteix expressament a tots els usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

 

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatories, ja que són necessaries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no garantim que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

En tot moment queda garantit l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) vostè podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a   info@teixitsagell.com.

 

De la mateixa manera, TEIXITS AGELL ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

 

4. Mesures de seguretat

 

TEIXITS AGELL manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i posa tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, ús no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .

 

Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic   info@teixitsagell.com

 

5. Ús de cookies i del fitxer d'activitat

 

D'altra banda, informem a tots els usuaris que el present portal web pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, l'única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal, ja que s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació. Per això, mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla i ràpida. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal · lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

La pàgina web utilitza la tecnologia "pop-up" per informar de la correcta realització de la comanda. L'usuari té la possibilitat d'impedir en el seu navegador l'ús d'aquesta tecnologia, pel que en cas de fer ús d'aquesta possibilitat, no se li podrà confirmar la correcta realització de la comanda.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament són propietat de TEIXITS AGELL.

 

Tots els dissenys, logotips, text, i / o gràfics són propietat de TEIXITS AGELL.

 

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

 

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

 

7. Compra de productes

 

Per encarregar NO cal registrar-se com usuari, només s'han de seguir les instruccions indicades a la botiga online.

 

Primer, s'ha d'afegir el producte que es desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla i després s'emplena el formulari de comanda subministrada i validant el mateix per realitzar la comanda en ferm.

 

Els preus i ofertes presentats a la botiga online són vàlides per les comandes realitzades directament des del web.

 

La validació de la comanda per part de l'usuari suposa expressament el coneixement i acceptació de les condicions generals de contractació publicades en aquesta web com a part de la celebració del contracte.

 

Excepte prova en contra, les dades registrades per TEIXITS AGELL constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre TEIXITS AGELL i l'usuari / client. Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible des de la confirmació de la compra, TEIXITS AGELL remetrà per correu electrònic un comprovant de la compra.

 

Si no està d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà demanar la modificació d'aquests o l'anul·lació del contracte posant-se en contacte a la següent adreça electrònica  comandes@teixitsagell.com, en un termini no superior a 24 hores des de la confirmació indicada.

 

8. Modificacions i actualitzacions

 

A causa de la pròpia naturalesa d'aquest portal web, TEIXITS AGELL es reserva la potestat de realitzar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda, així com la configuració, disseny i disponibilitat del propi portal en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

 

 

9. Llei aplicable i jurisdicció

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Girona.

 

 

TEIXITS AGELL

JAUME AGELL TORRES i altres SCI

J17135047

C/MAJOR, 7

17190 SALT (GIRONA)

Tel. 972231372

Fax. 972401505

correu electrònic:  info@teixitsagell.com