Condicions de venda i devol·lucions

1. Objecte i àmbit d'aplicació.

 

Les presents condicions regulen l'ús i accés de la botiga online per a l'adquisició de qualsevol dels productes oferts. Per dur a terme el procés de compra l'usuari ha d'acceptar, sense reserves de cap classe, totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i navegació. Jaume Agell Torres i altres, SCI podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals de Contractació i les condicions d'ús d'aquest lloc web, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la botiga per tal de que puguin ser conegudes pels usuaris clients, i quedant constància de la data d'aquestes modificacions.

   

2. Responsabilitat de Jaume Agell Torres i altres, SCI

 

Jaume Agell Torres i altres, SCI es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través d'aquest portal en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, Jaume Agell Torres i altres, SCI no garanteix, la disponibilitat ni la continuïtat de la web ni dels Serveis, de manera que la utilització dels mateixos per part dels usuaris es fa pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, pugui exigir-se responsabilitats a Jaume Agell Torres i altres, SCI en aquest sentit. A més Jaume Agell Torres i altres, SCI no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu, de:

 1. La utilització que els usuaris facin dels materials disposats al web, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la pròpia web o dels portals de tercers.
 2. Els eventuals danys i perjudicis als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines, dels continguts i/o accés al web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que formen el portal web.
 3. Els continguts d'aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos a la Web.
 4. Errors o retards en l'accés a la Web per part de l'usuari a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de Jaume Agell Torres i altres, SCI.
 5. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
 6. Els errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'usuari.
 7. La no operativitat o problemes en la direcció de correu electrònic facilitada per l'usuari per a l'enviament de la informació sol·licitada.

 

En tot cas, Jaume Agell Torres i altres, SCI es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari a l'usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

   

3. Obligacions de clients i usuaris.

 

Tot usuari del portal web s'obliga a utilitzar els Serveis de forma diligent, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les presents condicions d'ús.

 

Concretament, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'usuari es compromet a:

 

 1. Facilitar informació veraç sobre les dades requerides en el formulari de registre d'usuari o de Realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades.
 2. No introduir, emmagatzemar o difondre informació o material que atempti contra els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Jaume Agell Torres i altres, SCI, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Jaume Agell Torres i altres, SCI o en general de qualsevol tercer.
 4. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en el registre o contractació de productes a la botiga online.

 

Finalment, especialment, l'usuari que realitzi una compra a través del portal web es compromet a possibilitar la recepció de la comanda sol·licitada facilitant una adreça en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies.

 

En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació, Jaume Agell Torres i altres, SCI no tindrà cap responsabilitat sobre la impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada.

 

Tot usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Jaume Agell Torres i altres, SCI pugui patir en ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades, així com qualsevol altra no inclosa en aquestes Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització de la web. Jaume Agell Torres i altres, SCI vetllarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com a denegar l'accés a la web a tot usuari que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixi qualsevol de les presents Condicions Generals.

 

 

4. Pagament y Formalització de la comanda.

 

Els productes oferts a la Web juntament amb el seu preu i característiques apareixeran reflectits a la pantalla, així com les despeses d'enviament.

 

Les despeses, si s'escau, s'aplicaran per enviament amb independència del nombre d'articles que contingui el mateix. Els preus indicats a la pantalla són en euros i inclouen IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació en territori espanyol, amb excepció de Canàries, Ceuta i Melilla on a part de l'IVA qualsevol altre cànon o impost aplicable seria a càrrec del consumidor.

Jaume Agell Torres i altres, SCI es reserva el dret a modificar els preus dels articles oferts a la Web, sent la base de la facturació les tarifes en vigor en el moment que es realitzi la comanda, sempre que hi hagi disponibilitat del mateix.

 

Jaume Agell Torres i altres, SCI es reserva el dret a decidir en cada moment els productes que apareguin i que s'ofereixen als Usuaris a través de la web, podent en qualsevol cas incloure nous productes que s'uneixin als ja existents, regint aquests, llevat que es manifesti el contrari, pel que disposen les Condicions Generals que estiguin en vigor en aquell moment. Així mateix, Jaume Agell Torres i altres, SCI es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís, a qualsevol dels elements que ofereixi en la seva Web.

Un cop l'usuari hagi seleccionat tots els articles que vol comprar, aquests s'hauran afegit a la cistella de compra i es procedirà llavors a tramitar la comanda i efectuar el pagament.

 Per a això se seguirà el següent procediment:

 1. Fer clic al botó "Finalitzar Comanda".
 2. Emplenar i comprovar la informació de contacte, les dades de la comanda, l'adreça de lliurament de la comanda / factura.
 3. Triar forma de pagament entre les possibles i prémer a "Confirmar comanda".
 4. En aquest moment, si cal segons la forma de pagament triada, es produirà una redirecció a una pàgina segura de cobrament en què es formalitzarà el mateix, seguint el criteri escollit.
 5. Un cop tramitat i verificat el cobrament es confirmarà la comanda.

 

Es podrà fer el pagament amb la targeta de crèdit admeses en cada moment. En cada cas i per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es redirigirà l'usuari a un entorn extern segur facilitat per les entitats encarregades del cobrament amb la utilització de les tecnologies apropiades, com VeriSign o similars per assegurar que el pagament s'ha fet de forma segura.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, de manera que si l'entitat corresponent no autoritzés el pagament, Jaume Agell Torres i altres, SCI no es fa responsable de la no tramitació de la comanda o falta de lliurament del mateix entenent no formalitzat el contracte amb l'usuari.

Els preus i ofertes presentats a la botiga online són vàlids per les comandes realitzades directament des de la Web. La validació de la comanda per part de l'usuari suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions Generals de Venda com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per Jaume Agell Torres i Altes, SCI constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Jaume Agell Torres i altres, SCI i l'usuari client.

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible des de la confirmació d'aquesta, es remetrà per correu electrònic un comprovant de la compra. En cas de no estar d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació, en un termini màxim de 48 hores des de la mateixa, el client podrà demanar la modificació dels mateixos o l'anul·lació del contracte posant-se en contacte a la següent adreça electrònica  comandes@teixitsagell.com

 

5. Disponibilitat dels productes.

 

La selecció de productes oferts per Jaume Agell Torres i altres, SCI estarà subjecta als límits d'estoc disponibles. Si la mercaderia es troba en estoc, el termini aproximat d'enviament és de 24 a 48 hores, excepte per als productes confeccionats a mida, en què el termini serà d'entre 15 i 21 dies hàbils. A aquests terminis caldrà afegir en tot cas el temps de lliurament que puguin tenir els operadors de transport encarregats d'aquest.

Aquests terminis es computen sobre dies laborables (de dilluns a divendres) ja que Jaume Agell Torres i altres, SCI no realitza expedicions en festius, dissabtes ni diumenges.

Els terminis d'expedició indicats són sempre orientatius i únicament s'expediran comandes a les adreces vàlides dins del territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponibilitat puntual d'un article, Jaume Agell Torres i altres, SCI contactarà amb l'usuari per comunicar immediatament un nou termini de lliurament. En cas que no fos possible servir el producte sol·licitat, es procedirà a la seva anul·lació, podent oferir al client, si fos possible, un altre producte de similars característiques a l'elegit. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret al client a exigir indemnització.

 

6. Despeses i terminis d'enviament.

 

Les despeses d'enviament i/o gestió estan compreses en el preu final i es mostren abans de finalitzar la compra. Els enviaments només es realitzaran al territori espanyol.

Els productes s'envien a l'adreça d'enviament indicada en la comanda. En el cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l'expedició tindrà en compte el lliurament previst més llarg. No obstant això, Jaume Agell Torres i altres, SCI es reserva el dret a desglossar la comanda, oferint en aquest cas al client la possibilitat d'enviament dels articles disponibles i deixant pendent d'un segon enviament, els articles no disponibles. En aquest supòsit, s'informarà el client dels costos addicionals que, si s'escau, pugui tenir el segon enviament.

 

7. Dret de desistiment, canvis i devolucions.

 

Si el client no queda satisfet pot procedir a la devolució o canvi del producte i exercir el seu dret de desistiment sobre la compra efectuada a la botiga online durant els 7 dies hàbils següents a la recepció de la comanda i sempre que es compleixin les següents circumstàncies:

 

 1. Si el producte demanat no satisfà al client: Es procedirà per aquest a la seva devolució mitjançant enviament al seu càrrec o lliurament en algun dels establiments oberts al públic de Jaume Agell Torres i altres, SCI. Verificada la correcta recepció del producte tornat, Jaume Agell Torres i altres, SCI li reemborsarà l'import pagat.
 2. Producte defectuós d'origen: El client ha de remetre al seu càrrec o lliurar-lo en algun dels establiments oberts al públic de Jaume Agell Torres i altres, SCI. Quan Jaume Agell Torres i altres, SCI rebi el producte defectuós i verificat el defecte d'origen es procedirà a substituir-lo i enviar-lo al client. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. Només serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec Jaume Agell Torres i altres, SCI dels ports corresponents a la devolució i nou enviament.
 3. Producte que, per error, no correspon al de la comanda: Es procedirà com en el cas anterior i verificat l'error es procedirà a l'enviament del producte correcte. Jaume Agell Torres i altres, SCI càrrec de les despeses d'enviament del producte equivocat i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.
 4. En el cas que sigui un regal: Podrà canviar si el producte no ha estat desprecintat i sempre que estigui en perfectes condicions. Mai es reemborsarà l'import de la compra però sí es podrà efectuar el canvi per un article del mateix import o superior. Les despeses d'enviament, i la diferència de preu si n'hi ha, aniran a càrrec de la persona que realitzi el canvi.
 5. En tot cas, l'article a retornar o canviar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució utilitzant o incloent el seu embalatge original. Havent incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes.
 6. No existirà dret a desistir del Contracte quan se subministri algun producte o article personalitzat segons els gustos i necessitats del client.
 7. En cas que Jaume Agell Torres i altres, SCI estimi que no procedeix la devolució o canvi del producte adquirit o el reemborsament de l'import pagat ho notificarà al client, el qual podrà exercir els seus drets corresponents a la instància que consideri. En aquest cas, el producte retornat quedarà a disposició del client per a la seva recollida o retirada durant un període d'un mes, transcorregut el qual sense que s'hagi verificat la mateixa el producte es considera abandonat, donant al mateix la destinació legal.

De forma opcional el client podrà realitzar personalment les devolucions i/o canvis en algun dels establiments oberts al públic de Jaume Agell Torres i altres, SCI, complint amb els requisits establerts en cada cas. Aquesta forma de devolució no suposarà un cost addicional per al client.

   

8. Garantia dels productes.

 

El termini de garantia dels productes és de dos anys, si bé en la mateixa no s'inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, instal·lacions incorrectes, etc., Ni productes que estiguin desgastats per l'ús normal dels mateixos.

   

9. Reemborsament dels imports pagats.

 

El reemborsament, en els casos que procedeixi, s'efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra.

Cal tenir present que Jaume Agell Torres i altres, SCI no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge de l'article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems. El preu a retornar és el que originalment figurava en la comanda, excepte les despeses de devolució, que només seran retornats en cas que Jaume Agell Torres i altres, SCI sigui responsable de la causa de devolució del producte. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, Jaume Agell Torres i altres, SCI procedirà al reemborsament de l'import en el termini màxim de 30 dies des de la data del desistiment o la resolució del contracte.

 

10. Legislació aplicable. Submissió a furs.

 

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar és aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

 

 

DEVOLUCIONS I REEMBORSAMENT DELS IMPORTS PAGATS

 

 

 

1. Devolucions

 

Si el client no queda satisfet pot procedir a la devolució o canvi del producte i exercir el seu dret de desistiment sobre la compra efectuada a la botiga online durant els 7 dies hàbils següents a la recepció de la comanda i sempre que es compleixin les següents circumstàncies:

 

 1. Si el producte demanat no satisfà al client: Es procedirà per aquest a la seva devolució mitjançant enviament al seu càrrec o lliurament en algun dels establiments oberts al públic de Jaume Agell Torres i altres, SCI. Verificada la correcta recepció del producte tornat, Jaume Agell Torres i altres, SCI li reemborsarà l'import pagat.
 2. Producte defectuós d'origen: El client ha de remetre al seu càrrec o lliurar-lo en algun dels establiments oberts al públic de Jaume Agell Torres i altres, SCI. Quan Jaume Agell Torres i altres, SCI rebi el producte defectuós i verificat el defecte d'origen es procedirà a substituir-lo i enviar-lo al client. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. Només serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec Jaume Agell Torres i altres, SCI dels ports corresponents a la devolució i nou enviament.
 3. Producte que, per error, no correspon al de la comanda: Es procedirà com en el cas anterior i verificat l'error es procedirà a l'enviament del producte correcte. Jaume Agell Torres i altres, SCI càrrec de les despeses d'enviament del producte equivocat i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.
 4. En el cas que sigui un regal: Podrà canviar si el producte no ha estat desprecintat i sempre que estigui en perfectes condicions. Mai es reemborsarà l'import de la compra però sí es podrà efectuar el canvi per un article del mateix import o superior. Les despeses d'enviament, i la diferència de preu si n'hi ha, aniran a càrrec de la persona que realitzi el canvi.
 5. En tot cas, l'article a retornar o canviar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució utilitzant o incloent el seu embalatge original. Havent incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes.
 6. No existirà dret a desistir del Contracte quan se subministri algun producte o article personalitzat segons els gustos i necessitats del client.
 7. En cas que Jaume Agell Torres i altres, SCI estimi que no procedeix la devolució o canvi del producte adquirit o el reemborsament de l'import pagat ho notificarà al client, el qual podrà exercir els seus drets corresponents a la instància que consideri. En aquest cas, el producte retornat quedarà a disposició del client per a la seva recollida o retirada durant un període d'un mes, transcorregut el qual sense que s'hagi verificat la mateixa el producte es considera abandonat, donant al mateix la destinació legal.

 

De forma opcional el client podrà realitzar personalment les devolucions i/o canvis en algun dels establiments oberts al públic de Jaume Agell Torres i altres, SCI, complint amb els requisits establerts en cada cas. Aquesta forma de devolució no suposarà un cost addicional per al client.

 

2. Reemborsament dels imports pagats

 

El reemborsament, en els casos que procedeixi, s'efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar per a la compra.

 

Cal tenir present que Jaume Agell Torres i altres, SCI no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge de l'article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems. El preu a retornar és el que originalment figurava en la comanda, excepte les despeses de devolució, que només seran retornats en cas que Jaume Agell Torres i altres, SCI sigui responsable de la causa de devolució del producte. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, Jaume Agell Torres i altres, SCI procedirà al reemborsament de l'import en el termini màxim de 30 dies des de la data del desistiment o la resolució del contracte.

 

Per a qualsevol dubte, posin-se en contacte amb nosaltres a   info@teixitsagell.com

 

Les presents Condicions Generals de Venda es troben actualitzades a data 15 juny 2014

 

TEIXITS AGELL

JAUME AGELL TORRES i altres SCI

J17135047

C/MAJOR, 7

17190 SALT (GIRONA)

Tel. 972231372

Fax. 972401505

correu electrònic:  info@teixitsagell.com