Targeta client

CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA CLIENT

 

1. Què és la Targeta Client

La Targeta Client TEIXITS AGELL ha estat creada per recompensar als clients que compren a la nostra botiga, proporcionar un servei més personalitzat i informar de totes les ofertes i promocions que puguin ser del seu interès. L’objectiu bàsic és oferir-los una promoció permanent basada en l’obtenció de punts. Aquests punts seran bescanviables per regals del nostre catàleg publicat a www.teixitsagell.com .

2. Avantatges de la Targeta Client

La Targeta Client TEIXITS AGELL permet al seu titular:

• Beneficiar-se del programa de punts. Els punts s’atorgaran al titular de la targeta pel sol fet de realizar una compra a la nostra botiga, a la proporció de: 10 € = 1 Punt. Aquest punts s’acumularan al seu compte, que el client podrà consultar en tot moment a la nostra botiga. Per conservar aquests punts, el client haurà de realitzar almenys una compra en un termini de 12 mesos. Passat aquest temps el seu compte quedarà a zero. Quan el client acumuli la quantitat de punts necsessaris, podrà bescanviarlos per un regal del nostre catàleg i/o promocions vigents publicades al nostre web. Durant el període de Rebaixes no s’acumularan punts. Els nostres clients que gaudeixin d’un descompte directe i/o una promoció especial no gaudiran del programa de punts.

• Rebre informació preferent de totes les ofertes i promocions que puguin ser del seu interès per mitjà del correu electrònic.

3. Com fer-se client ?

Omplint i signant el formulari d’inscripció que trobarà a la nostra botiga física i adjuntant a aquesta un tiquet de compra d'un import igual o superior a 10 €.

4. Condicions d’ús

La Targeta Client TEIXITS AGELL és personal i intransferible, de caràcter gratuït i vàlida per la botiga física de TEIXITS AGELL. No és un mitjà de pagament.

Sols les persones majors de 18 anys i residents a Espanya es podran inscriure com a titulars de la targeta.

La Targeta Client TEIXITS AGELL ha de ser presentada en el moment de la compra per gaudir dels seus avantatges. TEIXITS AGELL es reserva el dret de demanar un document d’identificació al titular de la targeta.

La participació a aquest programa es regeix per les normes i condicions d’utilització contingudes en aquest contracte, a les quals el titular atorga el seu consentiment i dóna la seva conformitat. Aquestes condicions poden ser modificades o anul·lades a voluntat de TEIXITS AGELL en qualsevol moment, amb o sense avís previ.

La finalització de la participació en aquest programa tindrà lloc en les següents situacions: 1) si un client incompleix les presents condicions generals. 2) a petició del client, en qualsevol moment, prèvia notificació per mitjà de correu electrònic a l’adreça  clients@teixitsagell.com 3) si el programa finalitza en la seva totalitat (en aquest cas, i previ avís als titulars, es podran cancel-lar tots els punts i avantatges atribuïts als mateixos). 4) La utilització per primera vegada de la Targeta implica la total acceptació de les condicions generals.

D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, consenteixo que aquestes dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular “JAUME AGELL TORRES I ALTRES S.C.I. (TEIXITS AGELL)” i puguin ser utilitzades per a l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis, i declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació i oposició que podré exercitar al domicili social de “JAUME AGELL TORRES I ALTRES S.C.I. (TEIXITS AGELL)”, C/Major 7 de Salt (Girona).

 

TEIXITS AGELL

JAUME AGELL TORRES y otros SCI
J17135047

C / MAJOR, 7
17190 SALT (GIRONA)
Tel. 972231372
Fax. 972401505
correu electrònic: info@teixitsagell.com